Reklama
 
Blog | Jaroslav Bartoněk

Pipka

Byla jednou jedna převelice sebevědomá pipka, která uměla na kalkulačce vyťukat tři jedničky po sobě, což ji přivedlo na myšlenku pracovat v IT. Jednoho krásného dne tedy namlátila dvěma gelovýma nehtama do počítače svůj životopis, ve kterém se na dvou řádcích rozepsala o tom kdy se narodila, co studovala a všechny ty bohaté dovednosti co za svůj život získala, no a zbytek pětistránkového dokumentu vyplnila svými koníčky, fotkou jednorožce a receptem na koláč z psí oháňky.

Ilja Iljič vystupuje z vlaku, tiskne si na prsa aktovku a naučeným pohybem uhladí kraje svého navoskovaného kníru. Poté se rozhlédne a rázným krokem zamíří z nádražní budovy.

Mezitím pipka projde hladce přijímacím pohovorem a vzhledem k jejím bohatým zkušenostem je přijata jako projektová manažerka. Dostává přidělen osobní počítač z továrny pána co neumí tančit a během prvního týdne si zažádá o kalkulačku. (!)

Ilja Iljič opuští nádraží a přes park míří do práce. Po cestě se vyhne korpuletní dámě co kouří a několika psím výkalům.

Pipka leštítkem na nehty dolaďuje svou fantastickou francouzskou manikúru a dostává přidělen projekt s kódovým označením „14“, protože je pokročilou uživatelkou onoho kancelářského balíku.

Ilja Iljič odkládá aktovku na stůl a vaří si silný čaj. Poté mlčky projde kolem pipky, usedne ke stolu a ponoří se do práce.

Pipka zahání nudu updatováním stavů na facebooku, pitím kávy a ťukáním do kalkulačky. První měsíc práce ukončuje významnou událostí a to tvorbou automatického podpisu do e-mailu. Kromě jejího jména a titulu (vyvedené tučným groteskem), obsahuje i obrázek stromečku a text „Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo“. V následujících týdnech Ilja Iljič bojuje za odstraněné tohoto nápisu pro nadbytečnost – neúspěšně.

Časem začíná prosakovat pipčina základní neznalost postupů a neudržitelnou situaci se snaží Ilja Iljič zachránit náborovým letákem do místní zeleniny, který mimoděk zanechává na jejím stole. Uražená pipka vznáší oficiální stížnost, kterou podpoří scénou a pláčem.

O několik dní později přijíždí posel a nutí Ilju Iljiče k omluvě a podpisu kárného pamfletu. Ilja Iljič podepisuje a v ten samý den odesílá i omluvu, která je však pro formální nedostatky odmítnuta.
Ilja Iljič se proti rozhodnutí brání a omluvu ve znění „Není pravda, že jsi kráva.“ považuje za jasnou negaci původního výroku.

Další dny se nesou v duchu ignorace a ledy prolomí Ilja Iljič nevinnou poznámkou o prasečí chřipce. Pipka, vztahovačná to osoba, reaguje podrážděně. V rychlém sledu pak pipka stihne špatně vyúčtovat měsíční uzávěrku a její plán jak všechno ututlat se zhroutí na výpočtu 270 minut = 1 hod 5 min, čímž připravuje společnost o nemalý peníz. Ilja Iljič taktně upozorňuje na chybu ve výpočtu a veřejně vyslovuje nedůvěru, což se v konečném důsledku obrací proti němu.

V posledním obrazu zlomený Ilja Iljič buší hlavou do staletého platanu a do deníčku si verzálkami zapisuje sprostý výraz. V hlavě se mu zhmotňuje jugoslávský bek Ratko Chudič s pobaveným výrazem a poté upadá do hlubokého spánku.

P.S Dneska jsem línej kreslit, takže (c) ray frenden.

Reklama